UITKERING GELD - Rommelmarkt Diepenveen

Ga naar de inhoud
Woensdagavond 29 nov j.l heeft de Rommelmarktcommissie de opbrengst van de rommelmarkt 2017 aan de deelnemende verenigingen en organisaties formeel uitgekeerd. Alle verenigingen en instanties die eenbedrag krijgen waren om 20:00 uur uitgenodigd in het Hof van Salland. Nadat voorzitter John Bruin de bijeenkomst opent krijg iedereen een moment om een kleine toelichting te geven wat de plannen zijn die men wil gaan uitvoeren met het geld. Scouting Pres. Steijn heeft geen concreet plan maar hebben wel veel kosten gemaakt met hun 90 jarig jubileum afgelopen jaar. Dit bedrag is meer dan welkom om een deel van de kosten hiervan te dekken. De Protestantse Gemeente Diepenveen wil het geld besteden o.a aan het repareren van de luidklok in de kerktoren. Daar is een scheur in ontstaan. Verder wil men nieuw meubilair aanschaffen en de toiletgroep in de kerk renoveren. De parochie Heilige Lebuinus wil een project opstarten met name in Diepenveen om diaconaal werk op een andere manier in te vullen. Daar wordt dit bedrag voor aangewend. De gymnastiek is voornemens nieuw gymtoestellen aan te schaffen. Het plan is een Air Track lange mat. Muziekvereniging Sempre Crescendo bestaat in 2018 95 jaar. Het bestuur wil dit jubileum groots aanpakken en dit met een speciaal concert vieren. Een bijdrage van de rommelmarkt is hiervoor meer dan welkom. De peuterspeelzaal ’t Spolhuusken wil het speelpleintje bij de peuterzaal opknappen. Bomen en struiken verwijderd en speeltoestellen voor peuters bijgeplaatst. Kost allemaal veel geld. Evenals de Peuterspeelzaal is de Zonnewijzer ook bezig het schoolplein een opknapbeurt te geven. De gemeente neemt een groot deel van de kosten voor rekening maar om het echt fraai te maken is het geld van de rommelmarkt meer dan welkom. Na deze toelichtingen reikt de voorzitter aan iedereen een oorkonde met daarop het bedrag wat men krijgt. Gelijk ook een verzoek het banknummer even door te geven. De bedragen worden uiteindelijk per bank overgemaakt aan de verenigingen en organisaties. In totaal keert de rommelmarkt dit jaar €16700 uit. Na afloop hiervan wordt er nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje. Hierna keert iedereen huiswaarts.
Terug naar de inhoud