Uitkering 2022 - Rommelmarkt Diepenveen

Ga naar de inhoud
Bijeenkomst geld uitkeren 9 dec 2022

OBS Slingerbos
Bestedingsdoel nog onbekend. Team en leerlingenraad gaan met elkaar in overleg.

Peuterspeelzaal ’t Spölhuusken
Er is nog geen concreet doel.

DSC afdeling Gym
Het geld wordt besteed aan vervanging en aanpassingen van de materialen en toestellen.

Omni DSC
Afdeling voetbal staat het geld af aan de gehele Omni. Het geld wordt gebruikt voor de verbouwing van het clubhuis.

Kinderdagkamp
Het geld wordt besteed aan nieuwe spelmaterialen. Bijvoorbeeld tuigjes voor de tokkelbaan.

Parochie Heilige Lebuïnis
Het geld gaat naar de Broederenkerk in Deventer en naar de Nicolaaskerk in Schalkhaar. Gedacht wordt aan   energiebesparende maatregelingen.

Protestantse Gem. Diepenveen
Er zijn meerder mogelijkheden genoemd. Zo is er de Werkgroep Toekomst Dorpskerk die kijkt naar de invulling/inrichting van het kerkgebouw. Daarnaast is er ook het idee om het geld echt terug te laten komen aan de gemeenschap en wordt er gedacht aan een investering in de tuintjes bij de kerk.
Terug naar de inhoud