2014 - Rommelmarkt Diepenveen

Ga naar de inhoudIn overleg met Circulus werken we dit jaar aan een proef mee om het restafval beter te scheiden. De gemeente betaalt tot nu toe nog de stortkosten van het restavfal. Circulus is de verwerker van het restmateriaal. Vanuit Circulus is de vraag ontstaan om meer restmateriaal al gescheiden aan te bieden. Daarom hebben we dit jaar op de ophaalzaterdag al reeds een aantal bakken en containers staan om de materialen te scheiden. Het omvat o.a. chemisch afval, blank glas, gekleurd glas, hout, papier/karton, aardewerk en plastic. Daarom zal er op de foto's die containers en de vrachtauto van Sallcon te zien zijn.

          Foto's 2014

De rommelmarkt en veiling 2014 zit er weer op. Bij de gezamenlijke maaltijd ter afsluiting van de rommelmarkt is het resultaat bekend gemaakt. Er is dit jaar wel bruto €220,- minder binnen gekomen. Dit mag ondanks dat toch wel gezien worden als een uitstekend resultaat. Wel is er bekend gemaakt dat de uitkeringen aan de kerken en de verenigingen dit jaar op hetzelfde niveau zal zijn als 2013. Toen is er €17300,- uitgekeerd.

Verder is de rommelmarkt zelf prima verlopen. Bij aanvang van de rommelmarkt 9.00 uur stonden er al tientallen mensen voor het hek te dringen. Toen deze open ging renden de bezoekers de rommelmarkt op. De gehele dag door is het gezellig druk geweest met kooplustig publiek.
Het weer werkte natuurlijk ook uitstekend mee. Ook de veiling werd goed bezocht. Het opruimen is prima verlopen. Alles is gescheiden afgevoerd. Circulus had via Sallcon verschillende containers ter beschikking gesteld om de verschillende materialen gescheiden in af te voeren. O.a plastic, gekleurd glas, wit glas karton/papier enz. De overgebleven boeken gaan naar een opslag en worden later door een opkoper gekocht. De overgebleven kleding gaat via de scholen naar de tweedehandshandel. Alles met een snoer wordt ook door een instantie gelijk opgehaald en gaat de recycling in. Zo vind alle overtollige materiaal een weg en alleen het restant gaat dan in de container restafval. Deze moet dan gestort worden bij Circulus en de gemeente vergoed hiervan de kosten. Het streven is deze container zo licht mogelijk af te leveren. We kunnen wel concluderen dat deze container aanmerkelijk minder gevuld was dan de voorgaande jaren. De volgende jaren zullen we op deze voet verder gaan en indien mogelijk verder perfectioneren.

Terug naar de inhoud