DEELNEMERS - Rommelmarkt Diepenveen

Ga naar de inhoud


De verenigingen en instanties die in 2014 meedelen in de opbrengst zijn:

          St.  Hart voor Diepenveen

          Scouting President Steyn

         Dorps- en Tentfeest Diepenveen

          OBS de Slingerbos
         
          Prot. Gem. Diepenveen


          Parochie Maria Koningin Deventer - Diepenveen

Terug naar de inhoud