GELD UITDELEN - Rommelmarkt Diepenveen

Ga naar de inhoud
woensdag 9 december 2015 is de opbrengst van de Diepenveense rommelmarkt 2015 formeel uitgekeerd aan de deelnemers. Alle aanwezigen hebben in het kort even aangegeven wat de intentie is om het rommel geld aan te besteden. Basisschool de Zonnewijzer is momenteel bezig om het schoolplein her in te richten. Dat kost uiteraard geld. En dit geld was een zinvolle bijdrage aan het project. De Prot. Kerk te Diepenveen wil elk het rommelgeld besteden een tastbaar project en niet te laten verdwijnen in de begroting. Het kerkbestuur denkt aan een opknapbeurt voor de Notenhof. Maar  is nog niet geheel zeker. Muziekver. Sempre Crescendo is voornemens de muziekinstrumenten aan een onderhoudsbeurt te onderwerpen. Een kostbare zaak waarbij elke euro welkom is.  DSC evenementencommissie organiseert elk jaar o.a. de midwinterloop. ’s Morgens van de midwinterloop is er vooraf de Kidsrun. Kinderen van de basisschool lopen ook een bepaalde afstand. Ze krijgen hiervoor allemaal een medaille en o.a. een flesje drinken. Daar wordt dit geld o.a. aan besteed. De Diepenveense Hengelaars Vereniging heeft als project opgevat om de Molenkolk in Diepenveen weer in orde te maken voor sportvisserij m.n. voor de jeugd. Een prachtige historische locatie midden in ons dorp. De beschoeiing moet worden opgeknapt en de begroeiing van de wal aan banden gelegd. Verder zal de bodem ± 1,5 m. uitgebaggerd moeten worden. Vrijwilligers zijn al bezig maar er zal ook nog veel moeten gebeuren voor het in orde is. Dit geld was daarbij van harte welkom. De Parochie Maria Koningin als zodanig bestaat niet meer en is opgegaan in de Parochie Heilige Lebuinus te Deventer. Het geld van de rommelmarkt Diepenveen wordt gebruikt in een stichting die oudere mensen van en naar de kerk brengt uit Diepenveen. In totaal is er dit jaar € 17000,- uitgereikt.
Terug naar de inhoud