LEDEN - Rommelmarkt Diepenveen

Ga naar de inhoud
COMMISSIELEDEN


John Bruin (Voorz.)

Karin van den Berg (Secr.)

Erik Smeenk (Penn.)

Martijn Harmelink

Ben Hulman

Frank van der Linden

Willem Roetert

Hans Wichers Schreur


Secretariaat:
Oranjelaan

7431 AB  Diepenveen

e-mail: info@rommelmarktdiepenveen.nl


Terug naar de inhoud